Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu podnikateľov Sberbank Ruska, Ruská federácia a Yandex N.V., Holandsko, spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku PS Yandex.Money LLC, Ruská federácia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu podnikateľov Sberbank Ruska, Moskva, Ruská federácia (ďalej len „Sberbank“) a Yandex N.V., Haag, Holandsko (ďalej len „Yandex“) spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku PS Yandex.Money LLC, Moskva, Ruská federácia (ďalej len „Yandex.Money“).

Koncentrácia má vzniknúť vstupom podnikateľa Sberbank do podniku Yandex.Money, ktorý je v súčasnosti výlučne kontrolovaný podnikateľom Yandex. Podnikatelia Sberbank a Yandex budú spoločne kontrolovať spoločný podnik Yandex.Money, ktorý bude trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.


Podnikateľ Sberbank pôsobí najmä v oblasti korporátneho a retailového bankovníctva a služieb finančných trhov na území Ruska, Kazachstanu, Bieloruska a Ukrajiny. Prostredníctvom holdingu Volksbank International AG vlastní sieť bánk pôsobiacich predovšetkým v oblasti korporátneho a retailového bankovníctva na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a na Ukrajine.

Podnikateľ Yandex je poskytovateľom služieb internetového vyhľadávania na trhoch v Bielorusku, Ukrajine, Turecku, Kazachstane a Rusku, kde je prevádzkovateľom najrozšírenejšieho internetového vyhľadávača. Yandex ponúka aj sprievodné internetové služby a produkty ako napr. prekladateľské služby a služby elektronickej pošty.

Podnikateľ  Yandex.Money poskytuje služby elektronických platieb pre fyzické a právnické osoby. Po koncentrácii bude ako spoločný podnik účastníkov koncentrácie v rámci elektronických platobných služieb poskytovať najmä služby E-peňaženkyna území Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska a Kazachstanu. V rámci spoločného podniku budú spoločnosti Sberbank a Yandex spolupracovať na rozvoji elektronických platieb s využitím bankových skúsenosti spoločnosti Sberbank a internetových technológii spoločnosti Yandex.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania, ktoré by bolo v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 05. 2013.