Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Jiřího Písaříka a Hany Písaříkovej nad podnikom podnikateľa Energetické centrum, a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Jiřího Písaříka, bytom Česká republika a Hany Písaříkovej, bytom Česká republika nad podnikom podnikateľa Energetické centrum, a. s., so sídlom Sartorisova 10, 821 06 Bratislavaprostredníctvom spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „SLOVAKIA ENERGY“).

Ing. Jiří Písařík a Hana Písaříková pôsobia na slovenskom trhu prostredníctvom SLOVAKIA ENERGY. Ako vyplýva z Oznámenia koncentrácie, SLOVAKIA ENERGY jepodnikateľ pôsobiaci na maloobchodnom trhu dodávky elektriny a plynu konečným odberateľom. Podnikatelia Ing. Jiří Písařík a Hana Písaříková pôsobia na českom trhu dodávok elektrickej energie a plynu prostredníctvom podnikateľov BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o..

Spoločnosť Energetické centrum a. s. pôsobí na maloobchodnom trhu dodávok elektrickej energie a dodávok plynu konečným odberateľom.

Na základe predložených informácií úrad dospel k záveru, že koncentrácia neovplyvní žiadny z relevantných trhov a teda značne nenaruší účinnú súťaž najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Úrad preto koncentráciu schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.08.2013.