Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Petra Syrovátka, Česká republika nad podnikom podnikateľa SkyToll, a. s., Slovenská republika

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 13. 08. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Petra Syrovátka, Liberec, Česká republika nad podnikom podnikateľa SkyToll, a. s.,Bratislava, (ďalej len „SkyToll“) Slovenská republika.

Podnikateľ Petr Syrovátko výlučne alebo spoločne kontroluje niekoľko stavebných spoločností (pozemné, vodohospodárske, priemyselné a technologické, inžinierske a dopravné stavby), spoločnosti v oblasti developerstva a bytovej výstavby, prenájmu a správcovstva vlastných nehnuteľností, charitatívnej činnosti a pod. Podnikateľ Petr Syrovátko pôsobí na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky SYNER SLOVAKIA, s.r.o.
SkyToll je akciovou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby elektronického výberu mýta ako svoju jedinú hospodársku činnosť.
V priebehu konania neboli identifikované trhy, na ktorých by v dôsledku koncentrácie došlo k narušeniu účinnej súťaže, preto koncentráciu úrad schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 08. 2012.