Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Wood & Company Group S.A. nad časťou podniku podnikateľa Zentiva

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 21. 02. 2013 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Wood & Company Group S.A. so sídlom Munsbach, Luxemburské veľkovojvodstvo nad časťou podniku podnikateľa Zentiva, a. s. so sídlom Bratislava, Slovenská republika.

Wood & Company je investičná banka, ktorá poskytuje kapitálové produkty, služby investičného bankovníctva a správcovskej spoločnosti, pričom na území Slovenskej republiky poskytuje najmä služby investičného bankovníctva.
Wood & Company a žiadna spoločnosť z jeho skupiny nepôsobia na tých istých a ani na úzko súvisiacich tovarových relevantných trhoch, na ktorých pôsobí nadobúdané podnikanie podnikateľa Zentiva, taktiež nepôsobia na vertikálne prepojených tovarových relevantných trhoch. Zároveň Wood & Company neplánoval vstup na trh zmluvnej výroby liekov v konečnej liekovej forme, ani na trh výroby a predaja účinných farmaceutických látok a ani kozmetických prípravkov, a teda nejedná sa ani o potenciálne konkurenta nadobúdaného podnikania podnikateľa Zentiva.
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 02. 2013.