Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Asseco Poland nad podnikom podnikateľa Asseco CE

Aktualizované:
Obsah
 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 20. 08. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Asseco Poland Spółka Akcyjna, Poľská republika nad podnikom podnikateľa Asseco Central Europe, a. s., Bratislava, Slovenská republika.

Asseco Poland je akciová spoločnosť založená podľa poľského práva, ktorá sa zaoberá poskytovaním proprietárneho softvéru tretích strán a s tým súvisiacich služieb, IT službami, poradenstvom a vzdelávaním, infraštruktúrou a súvisiacimi službami, ponúkaných tiež v rámci outsourcingu odvetviam trhu ako je bankovníctvo a financie, verejná správa a podniky. Asseco Poland je v Slovenskej republike činná v oblasti poskytovania ERP systémov ako aj v oblasti služieb vývoja a integrácie softvéru šitého na mieru pre finančný a pre verejný sektor, ale iba v obmedzenej miere prostredníctvom cezhraničných predajov.

Asseco CE je akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva. Spoločnosť Asseco CE podniká v oblasti systémovej integrácie a dodávok softvérových produktov, riešení, technológií a služieb pre finančné inštitúcie, štátny sektor a komerčné spoločnosti. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poistné informačné systémy, systémy pre platobné karty, DWH (datawarehouse) a MIS (manažérsky informačný systém), e-commerce (softvérové vybavenie pre elektronický obchod), call centrá (softvérové vybavenie pre call centrá), credit scoring (softvér pre hodnotenie zákazníkov) a riešenia šité na mieru. Asseco CE pôsobí na území Slovenskej republiky v oblasti poskytovania IT služieb, balíkového softvéru, telekomunikačných služieb, ako aj v oblasti poskytovania iných ako IT služieb.

Asseco Poland a Asseco CE pôsobia na území Slovenskej republiky v oblasti poskytovania ERP systémov ako aj v oblasti služieb vývoja a integrácie softvéru šitého na mieru pre finančný a pre verejný sektor.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, preto koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  05. 09. 2012.