Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku SGL Lindner GmbH & Co. KG, Nemecko podnikateľov SGL CARBON Beteiligung GmbH, Nemecko a Lindner Aktiengesellschaft Decken-, Boden-, Trennwandsystem,

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 14. 1. 2012 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku - spoločnosti SGL Lindner GmbH & Co. KG, so sídlom Arnstorf, Nemecko (ďalej len „JV-SGL Lindner“), ktorý bude spoločne kontrolovaný spoločnosťami SGL CARBON Beteiligung GmbH, Nemecko (ďalej len „SGL“) a Lindner Aktiengesellschaft Decken-, Boden-, Trennwandsystem, Nemecko (ďalej len „Lindner“) a ktorý bude trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.

SGL je holdingová spoločnosť založená za účelom držby a správy podielov v iných spoločnostiach. Spoločnosť je súčasťou Skupiny SGL. Portfólio Skupiny SGL siaha od uhlíkových a grafitových produktov až po uhlíkové vlákna a kompozity. Zahŕňa tiež materiály vyrobené z prírodného grafitu a distribuované pod ochrannou známkou ECOPHIT®. Z materiálu ECOPHIT Skupina SGL vyrába najmä špecifické aktivačné komponenty pre použitie vo vykurovacích a chladiacich stropových systémoch. Skupina SGL pôsobí na území SR prostredníctvom dovozov grafitových elektród, katód a výmuroviek pecí a špeciálnych grafitových produktov.

Spoločnosť Lindner patrí k Skupine Lindner, ktorá podniká v oblasti stavebníctva (fasády, izolačné technológie, inštalačné a servisné služby) projektového developmentu a nehnuteľného majetku (vrátane aktivít v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva), ako aj hotelierstva a gastronómie. V oblasti stavebníctva spoločnosť Lindner okrem iného vyrába aj vykurovacie a chladiace stropy a ponúka individualizované vykurovacie a chladiace systémy pre svojich zákazníkov. Skupina Lindner pôsobí na území SR najmä v oblasti dodávky a montáže interiérových výrobkov pre zákazníkov a hlavných dodávateľov stavieb.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti JV-SGL Lindner bude výroba tzv. Rigid Boards (samonosné na grafitovej báze založené komponenty pre vykurovacie a chladiace stropy a ich distribúcia zákazníkom).

Úrad dospel k záveru, že koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania, a preto koncentráciu schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 1. 2013.