Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil zámer koncentrácie podnikateľov SUNG WOO HITECH CO., LTD, Kórejská republika a SUNGWOO HITECH s.r.o., Česká republika, SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o., Slovenská republika

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) schválil koncentráciu, ktorá má spočívať v zmene zo spoločnej kontroly podnikateľov SUNG WOO HITECH CO., LTD., Kórejská republika, a Mitsubishi Corporation, Japonsko na výlučnú kontrolu podnikateľa SUNG WOO HITECH CO., LTD., Kórejská republika nad podnikom podnikateľa SUNGWOO HITECH s.r.o., Česká republika a SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o., Slovenská republika.

Predmetom činnosti SUNG WOO HITECH CO., LTD. je výroba dielcov v automobilovom priemysle, výroba kuchynských prístrojov, výroba ostatných lisovaných výrobkov, výroba strojov, vývoz a dovoz, realitná činnosť a akákoľvek vedľajšia činnosť súvisiaca s týmito uvedenými činnosťami, výroba oceľových výrobkov, veľkoobchod a maloobchod, špecializovaný, vedecký a technický servis. Oznamovateľ je medzinárodným dodávateľom zaoberajúcim sa hlavne výrobou automobilových komponentov pre rôznych výrobcov automobilov ako sú Hyundai, KIA Motors, Volkswagen a Renault v Kórei, v Európe ako aj inde vo svete.
Výrobné spoločnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. a SUNGWOO HITECH Slovakia sa podieľajú na výrobe základných častí karosérií, ako je napríklad vonkajšia výstuha dverí, predný nosník zadnej podlahy, koncové svetlá, stredná podlaha a blatník, pričom spojením týchto komponentov u odberateľa sa vytvorí tzv. skelet karosérie. SUNGWOO HITECH Slovakia je hlavne servisnou spoločnosťou SUNGWOO HITECH s.r.o., obrat na Slovensku z predaja výrobkov je dosahovaný výhradne len zo strany SUNGWOO HITECH s.r.o..

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 06. 2013.