Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zastavil správne konanie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií zastavil dňa 08. 08. 2013 správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá mala podľa oznámenia spočívať v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Petra Zálešáka a Ing. Jána Tomáša nad podnikom podnikateľa NAY a. s., Bratislava, pretože dôvod na konanie nebol daný. Transakcia nespĺňa notifikačné obratové kritériá, teda nepodlieha kontrole úradu.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 08. 2013.