Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR pokutoval konanie Komory veterinárnych lekárov SR

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 07. 08. 2013 rozhodnutie vo veci konania Komory veterinárnych lekárov SR na trhu poskytovania služieb súkromnej veterinárnej činnosti súkromnými veterinárnymi lekármi na území SR.

Úrad v rozhodnutí posúdil viaceré obmedzenia nachádzajúce sa v Stanovách Komory veterinárnych lekárov SR a dospel k záveru, že tieto majú za cieľ obmedziť hospodársku súťaž a sú preto podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázané. Komora veterinárnych lekárov SR využila v priebehu správneho konania inštitút urovnania, na základe čoho jej bola pokuta znížená o 30%. Za porušenie súťažných pravidiel úrad uložil pokutu vo výške 6 133 eur.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 08. 2013.