Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR uzavrel memorandum o spolupráci s českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Aktualizované:
Obsah
Predsedovia Protimonopolného úradu SR a Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky podpísali dňa 16. apríla 2014  Memorandum o spolupráci. Memorandum je formálnym vyústením dlhoročnej spolupráce založenej už tradične na nadštandardných dobrých vzťahoch týchto dvoch partnerských inštitúcií. Predsedovia podpisom tohto dokumentu vyjadrili prianie aj ďalej rozvíjať a posilňovať doterajšiu dobrú spoluprácu.

  Memorandum s

Memorandum vytvára priestor pre širšiu spoluprácu pri výmene informácií v oblasti legislatívy, informačných, metodologických materiálov a judikatúry, v oblasti informácií o fungovaní trhov, v oblasti študijných pobytov ako aj v oblasti usporadúvania konferencií a ďalších podujatí.

S cieľom dosiahnuť efektívnejšie presadzovanie súťažnej politiky Memorandum upravuje pravidlá pre vzájomné poskytovanie si verejne dostupných informácií týkajúcich sa protisúťažného správania subjektov alebo koncentrácii ako aj asistenciu pri šetrení prípadov protisúťažného správania bez dotknutia ochrany citlivých informácií podnikateľov.

Strany memoranda vyjadrili tiež záujem na pokračovaní v pravidelných stretnutiach zástupcov úradov  za účelom prejednania otázok spoločného záujmu a spolupráce.

Text memoranda:

Prílohy na stiahnutie