Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad vydal rozhodnutie o porušení zákona na trhu poskytovania právnych služieb

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 25. októbra 2013 rozhodnutie vo veci rozhodnutia združenia podnikateľov pôsobiacich na trhu poskytovania právnych služieb.
Úrad posúdil časti interných predpisov uvedeného združenia podnikateľov, ktoré obmedzovali propagáciu služieb členov združenia, ako zakázané podľa § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. a podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Rozhodnutie nie je právoplatné.
Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.