Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ rozhodla vo veci kartelu pri verejnom obstarávaní v oblasti gastrotechnológie

Aktualizované:
Obsah
pražiarenska technológia
pražiarenska technológia

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (Rada PMÚ) dňa 17. 6. 2024 vydala rozhodnutie týkajúce sa rozkladov účastníkov konania voči prvostupňovému rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ) zo dňa 10. 11. 2023.

PMÚ v prvostupňovom rozhodnutí uložil štyrom podnikateľom pokuty v celkovej výške 564 411 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná. 

Rada PMÚ po preskúmaní rozkladov a súvisiaceho spisového materiálu rozhodnutie z 10. 11. 2023 zrušila a prípad vracia prvostupňovému orgánu na nové konanie.

Dôvodom na zrušenie rozhodnutia bol podľa Rady PMÚ nedostatok právnych a logických úvah PMÚ vo vzťahu k niektorým dôkazom. To malo vplyv na právne posúdenie aj na záver o účastníkoch konania. Prvostupňové rozhodnutie je preto podľa Rady PMÚ nepreskúmateľné. PMÚ bude po vrátení prípadu povinný doplniť odôvodnenie svojich záverov.

Rozhodnutie Rady PMÚ nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 6. 2024.