Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR potvrdila pokutu pre ČSOB

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky („PMÚ SR“) zamietla rozklad Československej obchodnej banky a.s. („ČSOB“) a potvrdila rozhodnutie PMÚ SR z 25.10.2013, ktorým bola ČSOB uložené pokuta vo výške 3 183 427 EUR za účasť na kartelovej dohode na trhu bezhotovostných devízových operácií.

Banky koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv o bežných účtoch spoločnosti AKCENTA CZ a zároveň sa dohodli, že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Cieľom ich konania bolo vylúčiť spoločnosť AKCENTA CZ, ktorá bola ich konkurentom, z trhu a získať jej klientov, resp. udržať si existujúcich klientov. V tomto rozhodnutí sa úrad zaoberal už len účasťou ČSOB na dohode, pretože voči ďalším dvom účastníkom dohody, Slovenskej sporiteľmi a.s. a Všeobecnej úverovej banke, a.s., vydal konečné rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky („NS SR“). Vo vzťahu k týmto dvom bankám NS SR zamietol ich žaloby a potvrdil pôvodné rozhodnutie úradu z roku 2009.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2014.