Roman Korbačka, Bratislava; BLYCONO SERVICE LIMITED, Nikózia, Cyprus

Začiatok konania:26.11.2018
Účastníci konania:Roman Korbačka, Bratislava
BLYCONO SERVICE LIMITED, Nikózia, Cyprus
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:C. 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov C. 28 Výroba strojov a zariadení C.29.1 Výroba motorových vozidiel E.38 Zber, likvidácia, spracúvanie a recyklácia materiálov F 42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
11.12.2018 2018/KOK/SKO/3/43 I. Stupeň súhlas 14.12.2018 Súbor pdf2018/KOK/SKO/3/43 (pdf, 307.23 kB)
Posledná aktualizácia:17.12.2018