SA.100414

Druh opatrenia:Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:Úpravy v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo financií SR
Dátum rozhodnutia EK:19.11.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:25 mld. €
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.100414