Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.100414

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Úpravy v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo financií SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
25 mld. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: