Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.101575

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Výskumná agentúra
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 2
Nariadenie EK:
nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: