Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.102385

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4)
Nariadenie EK:
Notifikovaná bez nariadenia
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: