Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.102388

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu
Nariadenie EK:
Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: