Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.102712

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Environmentány fond
Názov:
Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl
Nariadenie EK:
Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: