Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.104356

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu vzdelávania - investície do infraštruktúry, vybavenia a zariadenia materských a základných škôl, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
24,16 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: