Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.105138

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo obrany SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie obrany štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Nariadenie EK:
Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: