Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.105916

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Fond na podporu športu
Názov:
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: