Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.106554

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu uskladňovania elektriny
Nariadenie EK:
Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: