Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.108089

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: