Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.109989

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo v zmysle oddielu 2.8 Dočasného krízového a prechodného rámca
Nariadenie EK:
Oznámenie Komisie – Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03) v platnom znení
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: