Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.110523

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Slovak investment holding, a.s.
Názov:
Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky a odpustenia časti istiny (Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít 1) v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: