Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.110861

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo kultúry SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: