Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.110862

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo kultúry SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v znení dodatku č. 3
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: