Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.110865

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo kultúry SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: