Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.111099

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu miestnej infraštruktúry s cieľom integrácie služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: