Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.111266

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Úrad vlády SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: