Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.112057

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Názov:
Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 3
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: