Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.112071

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo obrany SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja pre rozvoj obranných spôsobilostí SR a obranného priemyslu SR podľa medzirezortného podprogramu 06E0I - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: