Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.112259

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Fond na podporu umenia
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: