Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.112963

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: