Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.113551

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: