Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.113629

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Audiovizuálny fond
Názov:
Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: