Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.113826

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat
Nariadenie EK:
Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: