SA.54318

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Podpora elektrickej energie z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
Poskytovateľ pomoci:OKTE, a.s.
Dátum rozhodnutia EK:04.03.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:1050 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.54318