Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.54318

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Názov:
Podpora elektrickej energie z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
Poskytovateľ pomoci:
OKTE, a.s.
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
1050 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: