SA.55078

Druh opatrenia:Nepredstavuje štátnu pomoc
Názov:Dohoda o splatení dlhu so spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a. s.
Poskytovateľ pomoci:-
Dátum rozhodnutia EK:15.04.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:-
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.55078