SA.55819

Druh opatrenia:Individuálna pomoc
Názov:Autumn IPCEI Batteries – Slovensko Important Project of Common European Interest on European Battery Innovation (EuBatIn)
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:26.01.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:118 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.55819