SA.58242

Druh opatrenia:Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:Paneurópsky záručný fond v reakcii na COVID-19
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo financií SR
Dátum rozhodnutia EK:14.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:25 mld. €
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.58242