SA.59240

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dátum rozhodnutia EK:22.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:29,8 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.59240