Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.59240

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
29,8 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: