SA.59809

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 1
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:15.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:50 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.59809