Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.59982

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatku č. 1
Poskytovateľ pomoci:
Exportno-importná banka SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
1815,625 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: