SA.60212

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
Poskytovateľ pomoci:Fond na podporu športu
Dátum rozhodnutia EK:15.01.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:8 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.60212