Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.60212

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
Poskytovateľ pomoci:
Fond na podporu športu
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
8 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: