SA.60697

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Poskytovateľ pomoci:Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Dátum rozhodnutia EK:16.04.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:14 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.60697