SA.60698

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum rozhodnutia EK:15.02.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:300 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.60698