Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.61931

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatkov č. 1 a 2
Poskytovateľ pomoci:
Exportno-importná banka SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
1815,625 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: