Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.62004

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
2 000 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: